Veronika Jelšíková | Akademie múzických umění v Praze