Věra Starečková | Akademie múzických umění v Praze