Vendy Pelíšková | Akademie múzických umění v Praze