Valerie Coufalová | Akademie múzických umění v Praze