Valerie Borkovcová | Akademie múzických umění v Praze