Sandra Klouzová | Akademie múzických umění v Praze