Sandra Kloizová | Akademie múzických umění v Praze