Rozálie Kohoutová | Akademie múzických umění v Praze