Richard Řeřicha | Akademie múzických umění v Praze