Pavlína Chroňáková | Akademie múzických umění v Praze