Pavlína Lindová | Akademie múzických umění v Praze