Pavla Janoušková Kubečková | Akademie múzických umění v Praze