Oleksander Veremeyenko | Akademie múzických umění v Praze