Naila Afandiyeva | Akademie múzických umění v Praze