Miroslava Jasná | Akademie múzických umění v Praze