Miroslav Jirkovský | Akademie múzických umění v Praze