Miroslav Vránek | Akademie múzických umění v Praze