Miroslav Balajka | Akademie múzických umění v Praze