Miloslav Pecháček | Akademie múzických umění v Praze