Michaela Mihályi | Akademie múzických umění v Praze