Michaela Rajdlíková | Akademie múzických umění v Praze