Marina Hendrychová | Akademie múzických umění v Praze