Majda Bejdáková | Akademie múzických umění v Praze