Lubomír Rejthar | Akademie múzických umění v Praze