Ljuljana Lorencová | Akademie múzických umění v Praze