Lili Medgy Yessy | Akademie múzických umění v Praze