Liduš Cimbůrková | Akademie múzických umění v Praze