Lea Teodora Kolevská | Akademie múzických umění v Praze