Kristýna Kopřivová | Akademie múzických umění v Praze