Klára Kubenková | Akademie múzických umění v Praze