Kateřina Kováříková | Akademie múzických umění v Praze