Kateřina Jeřábková | Akademie múzických umění v Praze