Kateřina Vrbová | Akademie múzických umění v Praze