Kateřina Traburová | Akademie múzických umění v Praze