Kateřina Krusová | Akademie múzických umění v Praze