Kateřina Konrádová | Akademie múzických umění v Praze