Kateřina Karhánková | Akademie múzických umění v Praze