Kateřina Kaclíková | Akademie múzických umění v Praze