Kateřina Kačerovská | Akademie múzických umění v Praze