Kateřina Hanáčková | Akademie múzických umění v Praze