Kateřina Doležalová | Akademie múzických umění v Praze