Kateřina Boušková | Akademie múzických umění v Praze