Katarina Gramotová | Akademie múzických umění v Praze