Karolína Fránková | Akademie múzických umění v Praze