Karla Stojáková | Akademie múzických umění v Praze