Johana Minářová | Akademie múzických umění v Praze