Jiří Pecinovský | Akademie múzických umění v Praze