Jenia Soldatova | Akademie múzických umění v Praze