Ivana Kanhäuserová | Akademie múzických umění v Praze