Irena Soukupová | Akademie múzických umění v Praze